Tiêu Diệt Khủng Bố

Tựa game bắn súng khá hấp dẫn người chơi . Với như nhiệm vụ dường như không thể vược qua vì độ khó cao chứ khonog như game đột kích.

Nhiệm vụ của bạn là đóng vai tổng thống tiêu diệt và phá vòng vây của bọn khủng bố

Cách chơi:

Sử chuột  để ngắm bắn, chuột trái  để bắn

Phím :  thay đạn

Chúc các bạn vui vẻ

Comment Facebook

Tiêu Diệt Khủng Bố

Tựa game bắn súng khá hấp dẫn người chơi . Với như nhiệm vụ dường như không thể vược qua vì độ khó cao chứ khonog như game đột kích.

Nhiệm vụ của bạn là đóng vai tổng thống tiêu diệt và phá vòng vây của bọn khủng bố

Cách chơi:

Sử chuột  để ngắm bắn, chuột trái  để bắn

Phím :  thay đạn

Chúc các bạn vui vẻ

Best Game: