Siêu quậy đường phố

Siêu quậy đường phố chuyên đi chọc phá các cô gái, hay những cụ già thì các anh chàng siêu quậy này cũng không tha đâu, nhưng bạn cần chú ý là những lúc có công an thì đừng có mà dại dột nhé, không thôi bạn sẽ bị các chú công an của game 24h bắt lại đấy, tuy nhiên có nhiều cô gái xinh đẹp những võ công rất cao bạn cũng có thể bị no đòn bất cứ lúc nào đấy nha.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Siêu quậy đường phố

Siêu quậy đường phố chuyên đi chọc phá các cô gái, hay những cụ già thì các anh chàng siêu quậy này cũng không tha đâu, nhưng bạn cần chú ý là những lúc có công an thì đừng có mà dại dột nhé, không thôi bạn sẽ bị các chú công an của game 24h bắt lại đấy, tuy nhiên có nhiều cô gái xinh đẹp những võ công rất cao bạn cũng có thể bị no đòn bất cứ lúc nào đấy nha.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: