Robot đá bóng

RoBot đá bóng nghe rất là kỳ lại đúng không, nhưng điều đấy lại xuất hiện ở trong game thể thao mà bạn sắp chơi rồi đấy, hãy cùng tham gia những trận cầu nãy lửa trong trò game này nhé. Hoặc bạn hãy chơi thử trò game vua phá lưới cách chơi tương tự như trò game này.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, phím Z để truyền và phím X để sút bóng.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Robot đá bóng

RoBot đá bóng nghe rất là kỳ lại đúng không, nhưng điều đấy lại xuất hiện ở trong game thể thao mà bạn sắp chơi rồi đấy, hãy cùng tham gia những trận cầu nãy lửa trong trò game này nhé. Hoặc bạn hãy chơi thử trò game vua phá lưới cách chơi tương tự như trò game này.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, phím Z để truyền và phím X để sút bóng.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: