Nông dân chở hàng

Trò game đua xe cực hay . Với nhiệm vụ của bạn là phải làm thật nhanh các nhiệm vụ mà game đưa ra . Bạn có đủ khéo léo để hoàn thành các nhiệm vụ hay không ?

Chơi thêm game đua xe : Đua xe công trường

Nhiệm vụ của bạn là vẫn chuyển nông phẩm tới chợ một cách an toàn.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  để di chuyển và cân bằng xe.

Comment Facebook

Nông dân chở hàng

Trò game đua xe cực hay . Với nhiệm vụ của bạn là phải làm thật nhanh các nhiệm vụ mà game đưa ra . Bạn có đủ khéo léo để hoàn thành các nhiệm vụ hay không ?

Chơi thêm game đua xe : Đua xe công trường

Nhiệm vụ của bạn là vẫn chuyển nông phẩm tới chợ một cách an toàn.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  để di chuyển và cân bằng xe.

Best Game: