Game vườn hoa nổi giận 2

Những con côn trùng đang muốn làm hại vườn hoa của bạn, hãy ngăn cản chúng lại khi chơi game vườn hoa nổi giận 2 vì những bông hoa bao tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi bạn đổ ra mới có thể chăm sóc cho chúng lớn được chừng đó, bạn không thể để cho những con côn trùng kia phá hoại nó được.
Những con công trùng khác nhau sẽ có những sức mạnh và tốc độ khác nhau khi tấn công vườn hoa, để tiêu diệt được chúng thì bạn cần phải lựa chọn phương án thích hợp thì mới được.
Vũ khí của bạn chính là những bông hoa mà bạn cun trồng, chỉ bằng cách rê chuột chúng có thể trở thành những vũ khí lợi hại nhất để tiêu diệt những con côn trùng kia. Như con bọ cánh cứng, bạn kéo chuột từ trái sang phải, những bông hoa sẽ biến thành màu đỏ và bay đến tấn công đối thủ đến khi nó chết thì thôi. Còn con chuồn chuồn tuy di chuyển nhanh hơn và biết bay nhưng nó rất yếu, bạn di chuột từ phải qua để những bông hoa biến thành màu xanh và tấn công. Mạnh nhất chính là con rắn, nhưng nó di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn, bạn có thể tiêu diệt nó bằng cách di chuột từ dưới lên, trái sang phải để những bông hoa biến thành màu vàng và tấn công.
Bạn lưu ý là những bông hoa sau khi tấn công xong mà không còn những con côn trùng đúng với mục tiêu của chúng nữa thì chúng sẽ biến mất, nên bạn phải dung những bông hoa hợp lý để có thể tấn công những con côn trùng đợt sau nữa. Khi những con côn trùng vượt qua được con kênh thì lúc đó bạn sẽ thua cuộc.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game vườn hoa nổi giận 2

Những con côn trùng đang muốn làm hại vườn hoa của bạn, hãy ngăn cản chúng lại khi chơi game vườn hoa nổi giận 2 vì những bông hoa bao tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi bạn đổ ra mới có thể chăm sóc cho chúng lớn được chừng đó, bạn không thể để cho những con côn trùng kia phá hoại nó được.
Những con công trùng khác nhau sẽ có những sức mạnh và tốc độ khác nhau khi tấn công vườn hoa, để tiêu diệt được chúng thì bạn cần phải lựa chọn phương án thích hợp thì mới được.
Vũ khí của bạn chính là những bông hoa mà bạn cun trồng, chỉ bằng cách rê chuột chúng có thể trở thành những vũ khí lợi hại nhất để tiêu diệt những con côn trùng kia. Như con bọ cánh cứng, bạn kéo chuột từ trái sang phải, những bông hoa sẽ biến thành màu đỏ và bay đến tấn công đối thủ đến khi nó chết thì thôi. Còn con chuồn chuồn tuy di chuyển nhanh hơn và biết bay nhưng nó rất yếu, bạn di chuột từ phải qua để những bông hoa biến thành màu xanh và tấn công. Mạnh nhất chính là con rắn, nhưng nó di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn, bạn có thể tiêu diệt nó bằng cách di chuột từ dưới lên, trái sang phải để những bông hoa biến thành màu vàng và tấn công.
Bạn lưu ý là những bông hoa sau khi tấn công xong mà không còn những con côn trùng đúng với mục tiêu của chúng nữa thì chúng sẽ biến mất, nên bạn phải dung những bông hoa hợp lý để có thể tấn công những con côn trùng đợt sau nữa. Khi những con côn trùng vượt qua được con kênh thì lúc đó bạn sẽ thua cuộc.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: