Game vòng tròn ma thuật

Những cuộc đua lý thú của quả bóng phí trong vòng tròn ở game vòng tròn ma thuật khiến bạn cứ muốn chơi mà không thể ngưng lại được, trải qua thử thách này đến thử thách khác giúp bạn có thêm những tư duy mới để quả bóng có thể đến được đích nó cần đến.
Có rất nhiều cấp độ chơi game hành động nhưng có một số cấp độ cao hơn đã bị khóa, bạn chỉ có thể mở nó khi đã hoàn thành được đến một cấp độ nhất định. Trò chơi thì không khó, cách chơi cũng hết sức đơn giản nhưng để vượt qua được những thử thách của màn chơi thì bạn phải thật khéo léo, nhanh trí.
Bạn dùng con chuột để điều khiển vòng tròn, trong đó sẽ có quả bóng với khuôn mặt cười sẽ đi theo những hướng mà bạn quay, sao cho quả bóng có thể đến với vòng xoáy và qua màn. Nhưng nếu bạn không cẩn thận thì quả bóng sẽ lăn vào những cây gai hoặc là cây vũ khí với những cây nhọn tua tủa ra ngoài thì quả bóng sẽ vỡ ngay và không thể tiếp tục trò chơi được nữa, bạn phải chơi lại màn chơi với quả bóng mới.
Khi chơi bạn cũng nhìn thấy những ngôi sao trên đường đi, cố gắng lấy được hết những ngôi sao đó bạn sẽ được cộng thêm số điểm rất lớn.

Comment Facebook

Game vòng tròn ma thuật

Những cuộc đua lý thú của quả bóng phí trong vòng tròn ở game vòng tròn ma thuật khiến bạn cứ muốn chơi mà không thể ngưng lại được, trải qua thử thách này đến thử thách khác giúp bạn có thêm những tư duy mới để quả bóng có thể đến được đích nó cần đến.
Có rất nhiều cấp độ chơi game hành động nhưng có một số cấp độ cao hơn đã bị khóa, bạn chỉ có thể mở nó khi đã hoàn thành được đến một cấp độ nhất định. Trò chơi thì không khó, cách chơi cũng hết sức đơn giản nhưng để vượt qua được những thử thách của màn chơi thì bạn phải thật khéo léo, nhanh trí.
Bạn dùng con chuột để điều khiển vòng tròn, trong đó sẽ có quả bóng với khuôn mặt cười sẽ đi theo những hướng mà bạn quay, sao cho quả bóng có thể đến với vòng xoáy và qua màn. Nhưng nếu bạn không cẩn thận thì quả bóng sẽ lăn vào những cây gai hoặc là cây vũ khí với những cây nhọn tua tủa ra ngoài thì quả bóng sẽ vỡ ngay và không thể tiếp tục trò chơi được nữa, bạn phải chơi lại màn chơi với quả bóng mới.
Khi chơi bạn cũng nhìn thấy những ngôi sao trên đường đi, cố gắng lấy được hết những ngôi sao đó bạn sẽ được cộng thêm số điểm rất lớn.

Best Game: