Game thời trang Trang trí nhà

Đây là một game thời trang trang trí nhà dành cho bạn gái . Mọi người cùng thưởng thức nào.

Nhiệm vụ của bạn là trang trí thật đẹp cho ngôi nhà.

Cách chơi:

– Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

– Ấn nút Tiếp sau khi hoàn thành các bước.

– Ở bước cuối cùng, các đồ trang trí sẽ hiện ra khi đưa chuột sang góc phải màn hình.

Comment Facebook

Game thời trang Trang trí nhà

Đây là một game thời trang trang trí nhà dành cho bạn gái . Mọi người cùng thưởng thức nào.

Nhiệm vụ của bạn là trang trí thật đẹp cho ngôi nhà.

Cách chơi:

– Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

– Ấn nút Tiếp sau khi hoàn thành các bước.

– Ở bước cuối cùng, các đồ trang trí sẽ hiện ra khi đưa chuột sang góc phải màn hình.

Best Game: