Game thời trang dành riêng cho bạn gái

Tựa game thời trang đã không quá xa lạ với các bạn. Vậy một ngày các bạn đi shopping sẽ mua những gì? Trong game sẽ nói tới một ngày đi shopping của các bạn . Đây là phiên bản 5 nên có cải thiện nhiều hơn những phiên bản trước.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game thời trang dành riêng cho bạn gái

Tựa game thời trang đã không quá xa lạ với các bạn. Vậy một ngày các bạn đi shopping sẽ mua những gì? Trong game sẽ nói tới một ngày đi shopping của các bạn . Đây là phiên bản 5 nên có cải thiện nhiều hơn những phiên bản trước.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: