Game thành phố quái vật

Lũ quái vật đã tấn công thành phố, chúng cướp bóc, đập phá và tấn công những người vô tội, hãy chơi game thành phố quái vật để đánh lại chúng, tiêu diệt chúng cứu người dân và lấy lại thành phố.
Với những khẩu súng mang theo làm bạn đồng hành, bạn phải tiến vào trong thành phố tuy có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì an nguy của toàn thành phố bạn phải dũng cảm bước lên.
Bạn sẽ dung các phím mũi tên để di chuyển, đồng thời ngắm bắn bằng con chuột. Có rất nhiều vũ khí cho bạn lựa chọn, chỉ cần bạn nhấn các phím từ 1 đến 6 thì vũ khí của bạn sẽ được thay thế ngay lập tức. Nhưng có những loại vũ khí tân tiến, bạn không thể có ngay được mà chỉ khi nào bạn đạt được trình độ và số tiền thì bạn mới đủ yêu cầu sử dụng khẩu súng đó.
Những con quái vật tấn công bạn ngày một đông, bạn cần phải nhanh tay lên mới có thể tiêu diệt được hết bọn chúng. Cứ mỗi con quái vật bạn diệt được thì bạn lại nhận được một số tiền tương ứng, giá trị của các con quái vật khác nhau nên bạn nhận được số tiền khác nhau.

Comment Facebook

Game thành phố quái vật

Lũ quái vật đã tấn công thành phố, chúng cướp bóc, đập phá và tấn công những người vô tội, hãy chơi game thành phố quái vật để đánh lại chúng, tiêu diệt chúng cứu người dân và lấy lại thành phố.
Với những khẩu súng mang theo làm bạn đồng hành, bạn phải tiến vào trong thành phố tuy có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì an nguy của toàn thành phố bạn phải dũng cảm bước lên.
Bạn sẽ dung các phím mũi tên để di chuyển, đồng thời ngắm bắn bằng con chuột. Có rất nhiều vũ khí cho bạn lựa chọn, chỉ cần bạn nhấn các phím từ 1 đến 6 thì vũ khí của bạn sẽ được thay thế ngay lập tức. Nhưng có những loại vũ khí tân tiến, bạn không thể có ngay được mà chỉ khi nào bạn đạt được trình độ và số tiền thì bạn mới đủ yêu cầu sử dụng khẩu súng đó.
Những con quái vật tấn công bạn ngày một đông, bạn cần phải nhanh tay lên mới có thể tiêu diệt được hết bọn chúng. Cứ mỗi con quái vật bạn diệt được thì bạn lại nhận được một số tiền tương ứng, giá trị của các con quái vật khác nhau nên bạn nhận được số tiền khác nhau.

Best Game: