Game siêu nhân điện quang

Hãy thử nhập vai thành một siêu nhân trừ gian diệt ác trong game siêu nhân điện quang. Những kẻ xấu luôn hiện hữu ở khắp nơi. Nhiệm vụ của bạn là trong vai siêu nhân anh hùng tiêu diệt kẻ ác. Hãy dùng các phím mũi tên để di chuyển, phím Z để tấn công, phím X để tấn công đặc biệt, phím C để nhảy. Lưu ý là đòn tấn công đặc biệt sau mỗi lần sử dụng sẽ phải có thời gian để hồi lại năng lượng, do đó phải căn thật chuẩn thời điểm và vị trí để sử dụng đòn tấn công sao cho đạt được hiệu quả tối đa.
Sau mỗi màn chơi thì kẻ thù của bạn sẽ tăng lên cả về chất và về lượng. Do đó bạn sẽ cần phải nâng cao kĩ thuật của mình theo thời gian, thật tinh tế trong từng động tác để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Với hình ảnh siêu nhân điện quang quen thuộc cùng đồ họa đặc sắc, chắc chắn game siêu nhân điện quang sẽ làm hài long bạn ngay từ lần chơi đầu tiên. Cùng chúng tôi tiêu diệt cái ác nào!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game siêu nhân điện quang

Hãy thử nhập vai thành một siêu nhân trừ gian diệt ác trong game siêu nhân điện quang. Những kẻ xấu luôn hiện hữu ở khắp nơi. Nhiệm vụ của bạn là trong vai siêu nhân anh hùng tiêu diệt kẻ ác. Hãy dùng các phím mũi tên để di chuyển, phím Z để tấn công, phím X để tấn công đặc biệt, phím C để nhảy. Lưu ý là đòn tấn công đặc biệt sau mỗi lần sử dụng sẽ phải có thời gian để hồi lại năng lượng, do đó phải căn thật chuẩn thời điểm và vị trí để sử dụng đòn tấn công sao cho đạt được hiệu quả tối đa.
Sau mỗi màn chơi thì kẻ thù của bạn sẽ tăng lên cả về chất và về lượng. Do đó bạn sẽ cần phải nâng cao kĩ thuật của mình theo thời gian, thật tinh tế trong từng động tác để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Với hình ảnh siêu nhân điện quang quen thuộc cùng đồ họa đặc sắc, chắc chắn game siêu nhân điện quang sẽ làm hài long bạn ngay từ lần chơi đầu tiên. Cùng chúng tôi tiêu diệt cái ác nào!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: