Game sát thủ bầu trời

Bạn là một chiến binh trên bầu trời, bạn đã từng ghi được rất nhiều chiến công hiển hách và giờ đây bạn lại được nhận thêm một nhiệm vụ mới trong game sát thủ bầu trời, đây là lúc mà bạn có thể thể hiện được hết tài năng của mình, tiêu diệt hết những kẻ địch bằng những đường bay khó đoán trước và những băng đạn không bao giờ cạn.
Bạn đã xâm phạm vào lãnh thổ của quân địch, chúng liền tổ chức ra một cuộc tấn công lớn nhằm tiêu diệt máy bay của bạn, những máy bay trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều và tấn công bạn ngày càng mạnh khiến bạn có thể bị thương bất kỳ lúc nào.
Bạn điều khiển chiếc máy bay bằng con chuột, máy bay sẽ tự động tiến lên và bắn súng vào đối phương, bạn chỉ cần di chuột để điều khiển hướng cho chiếc máy bay tránh xa những viên đạn và không bị đụng vào các máy bay khác. Những chiếc máy bay của quân địch thả bom rất nhiều làm bạn không thể nào tránh né y8, để tránh việc đó xảy ra hãy bắn chúng trước khi chúng kịp nhả đạn.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game sát thủ bầu trời

Bạn là một chiến binh trên bầu trời, bạn đã từng ghi được rất nhiều chiến công hiển hách và giờ đây bạn lại được nhận thêm một nhiệm vụ mới trong game sát thủ bầu trời, đây là lúc mà bạn có thể thể hiện được hết tài năng của mình, tiêu diệt hết những kẻ địch bằng những đường bay khó đoán trước và những băng đạn không bao giờ cạn.
Bạn đã xâm phạm vào lãnh thổ của quân địch, chúng liền tổ chức ra một cuộc tấn công lớn nhằm tiêu diệt máy bay của bạn, những máy bay trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều và tấn công bạn ngày càng mạnh khiến bạn có thể bị thương bất kỳ lúc nào.
Bạn điều khiển chiếc máy bay bằng con chuột, máy bay sẽ tự động tiến lên và bắn súng vào đối phương, bạn chỉ cần di chuột để điều khiển hướng cho chiếc máy bay tránh xa những viên đạn và không bị đụng vào các máy bay khác. Những chiếc máy bay của quân địch thả bom rất nhiều làm bạn không thể nào tránh né y8, để tránh việc đó xảy ra hãy bắn chúng trước khi chúng kịp nhả đạn.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: