Game pokemon bảo bối

Bạn sẽ cùng đồng hành với anh chàng Shatoshi lừng lẫy một thời đi tìm kiếm những bảo bối pokemon bị thất lạc và thu thập thêm những con pokemon mới khi chơi game pokemon bảo bối.
Bạn sẽ sử dụng chuột để tương tác với trò chơi. Khi bắt đầu chơi bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh được hiện ra với rất nhiều màu sắc, trong bức tranh đó cũng có rất nhiều con pokemon với nhiều động thái ở khắp mọi nơi, nhưng bạn chỉ cần tìm những con pokemon theo yêu cầu mà thôi. Sẽ có một danh sách gồm những hình ảnh các con pokemon mà yêu cầu bạn phải tìm ra và click vào chúng trong bức tranh đã cho, với mỗi con click đúng bạn sẽ nhận được 100 điểm, còn khi lựa chọn sai bạn sẽ bị trừ 25 điểm.
Nhưng bạn phải tìm được tất cả những con vật được yêu cầu trong thời gian đã cho, nếu khi thời gian đã hết mà bạn vẫn còn con vật nào chưa tìm được thì bạn phải dừng cuộc chơi tại đây. Nhưng với bức tranh đầy đủ các thứ lộn xộn, màu sắc rối loạn nhằm mục đích đánh lạc hướng người chơi khiến cho thử thách cho bạn cũng không phải là dễ dàng có thể vượt qua, bạn cần phải thật tập trung mới được.

Comment Facebook

Game pokemon bảo bối

Bạn sẽ cùng đồng hành với anh chàng Shatoshi lừng lẫy một thời đi tìm kiếm những bảo bối pokemon bị thất lạc và thu thập thêm những con pokemon mới khi chơi game pokemon bảo bối.
Bạn sẽ sử dụng chuột để tương tác với trò chơi. Khi bắt đầu chơi bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh được hiện ra với rất nhiều màu sắc, trong bức tranh đó cũng có rất nhiều con pokemon với nhiều động thái ở khắp mọi nơi, nhưng bạn chỉ cần tìm những con pokemon theo yêu cầu mà thôi. Sẽ có một danh sách gồm những hình ảnh các con pokemon mà yêu cầu bạn phải tìm ra và click vào chúng trong bức tranh đã cho, với mỗi con click đúng bạn sẽ nhận được 100 điểm, còn khi lựa chọn sai bạn sẽ bị trừ 25 điểm.
Nhưng bạn phải tìm được tất cả những con vật được yêu cầu trong thời gian đã cho, nếu khi thời gian đã hết mà bạn vẫn còn con vật nào chưa tìm được thì bạn phải dừng cuộc chơi tại đây. Nhưng với bức tranh đầy đủ các thứ lộn xộn, màu sắc rối loạn nhằm mục đích đánh lạc hướng người chơi khiến cho thử thách cho bạn cũng không phải là dễ dàng có thể vượt qua, bạn cần phải thật tập trung mới được.

Best Game: