Game phòng tuyến cuối cùng

Chơi Game phòng tuyến cuối cùng như thể bạn đang được sống trong một bộ phim kinh dị sống động, các bạn có biết đến bộ phim xác chết hồi sinh không nhỉ, bộ phim nói về một tổ chức vì một mục đích xấu xa đã tạo nên một loại virus có thể khiến cho những xác chết sống lại, đi ăn thịt những người còn sống, rất ghê rợn đúng không, mô phỏng theo bộ phim Game phòng tuyến cuối cùng sẽ cho bạn những phút giây giải trí thực sự. Những bạn yêu thích cảm giác mạnh thì đây đúng là lựa chọn của bạn. Bạn sẽ là người bị cô lập trong thành phố chết, xung quanh chỉ là những xác chết tìm thịt người, bạn phải bảo vệ vị trí cuối cùng của mình đừng để những xác chết xâm phạm, bạn phải gắng gượng đến khi đội cứu hộ đến và giải thoát cho bạn. Sau khi bạn bảo vệ được thành công vị trí của mình qua mỗi đêm, bạn sẽ nhận được điểm để sửa sang lại rào chắn cho chắc ăn hơn, tìm kiếm vũ khí mới đảm bảo không tên nào có thể lọt vào, và hơn hết, đó là tìm những người đồng hành, những người còn sống sót mà chưa bị những xác chết ăn thịt.

Comment Facebook

Game phòng tuyến cuối cùng

Chơi Game phòng tuyến cuối cùng như thể bạn đang được sống trong một bộ phim kinh dị sống động, các bạn có biết đến bộ phim xác chết hồi sinh không nhỉ, bộ phim nói về một tổ chức vì một mục đích xấu xa đã tạo nên một loại virus có thể khiến cho những xác chết sống lại, đi ăn thịt những người còn sống, rất ghê rợn đúng không, mô phỏng theo bộ phim Game phòng tuyến cuối cùng sẽ cho bạn những phút giây giải trí thực sự. Những bạn yêu thích cảm giác mạnh thì đây đúng là lựa chọn của bạn. Bạn sẽ là người bị cô lập trong thành phố chết, xung quanh chỉ là những xác chết tìm thịt người, bạn phải bảo vệ vị trí cuối cùng của mình đừng để những xác chết xâm phạm, bạn phải gắng gượng đến khi đội cứu hộ đến và giải thoát cho bạn. Sau khi bạn bảo vệ được thành công vị trí của mình qua mỗi đêm, bạn sẽ nhận được điểm để sửa sang lại rào chắn cho chắc ăn hơn, tìm kiếm vũ khí mới đảm bảo không tên nào có thể lọt vào, và hơn hết, đó là tìm những người đồng hành, những người còn sống sót mà chưa bị những xác chết ăn thịt.

Best Game: