Game Oggy trồng cây

Câu chuyện trong game Oggy trồng cây là câu chuyện xoay quanh anh chàng mèo có làn da màu xanh da trời và đối thủ không đội trời chung của anh chàng chính là 3 chú gián tinh nghịch. Anh chàng mèo sẽ cố gắng trồng thật nhiều cây xanh nhưng những chú gián luôn cố đi theo và phá bĩnh không cho chú mèo có thể thực hiện được ý định của mình, hãy chơi game và giúp chú mèo nhé.
Với những cái click chuột và di chuột bạn sẽ giúp cho chú mèo di chuyển vòng quanh trái đất, mà trên đó có những hạt giống giúp chú mèo có thể trồng được những cái cây xanh, đồng thời cũng có những con gián đi lại xung quanh và ngăn cản chú mèo làm việc đó. Hãy giúp chú mèo lấy được những hạt giống đó để làm xanh thêm hành tinh này và tránh xa những con gián đó đi nhé, nếu nhiều lần đụng phải chúng thì bạn buộc phải chơi lại trò chơi này đấy.
Có rất nhiều màn chơi khác nhau, mỗi màn số lượng con gián đứng ra ngăn cản bạn ngày càng nhiều khiến cho nhiệm vụ của bạn thực hiện ngày một khó khăn hơn, hãy cố gắng vượt qua nhé.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game Oggy trồng cây

Câu chuyện trong game Oggy trồng cây là câu chuyện xoay quanh anh chàng mèo có làn da màu xanh da trời và đối thủ không đội trời chung của anh chàng chính là 3 chú gián tinh nghịch. Anh chàng mèo sẽ cố gắng trồng thật nhiều cây xanh nhưng những chú gián luôn cố đi theo và phá bĩnh không cho chú mèo có thể thực hiện được ý định của mình, hãy chơi game và giúp chú mèo nhé.
Với những cái click chuột và di chuột bạn sẽ giúp cho chú mèo di chuyển vòng quanh trái đất, mà trên đó có những hạt giống giúp chú mèo có thể trồng được những cái cây xanh, đồng thời cũng có những con gián đi lại xung quanh và ngăn cản chú mèo làm việc đó. Hãy giúp chú mèo lấy được những hạt giống đó để làm xanh thêm hành tinh này và tránh xa những con gián đó đi nhé, nếu nhiều lần đụng phải chúng thì bạn buộc phải chơi lại trò chơi này đấy.
Có rất nhiều màn chơi khác nhau, mỗi màn số lượng con gián đứng ra ngăn cản bạn ngày càng nhiều khiến cho nhiệm vụ của bạn thực hiện ngày một khó khăn hơn, hãy cố gắng vượt qua nhé.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: