Game người vận chuyển

Chỉ với một con chuột và sự sang tạo của bạn mà bạn có thể tạo nên được cả một hệ thống gồm những công trình, con đường đồ sộ của riêng bạn tại thành phố New York thì chỉ có ở trong game người vận chuyển.
Bạn xây dựng những công trình đó không có mục đích nào ngoài việc à sử dụng những con đường đó để vận chuyển những hàng hóa từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh nhất, thông suốt nhất vừa tiết kiệm được thời gian khi hàng đến nhanh hơn so với những phương tiện vận chuyển khác, vừa tiết kiệm chi phí xăng, xe và quan trọng hơn hết những rủi ro trên đường đi cũng được giảm thiểu. Chính vì thế hệ thống của bạn rất được ưa chuộng, có rất nhiều người muốn sử dụng hệ thống và bạn có thể thu được lợi nhuận từ nó. Từ những số tiền kiếm được bạn có thể nâng cấp thêm để vận chuyển được nhanh và nhiều hơn, từ đó lợi nhuận thu về cũng nhiều hơn.
Vốn là một nhà thiết kế tài ba thì việc tìm kiếm địa điểm xây dựng, và tạo được một hệ thống vận chuyển khép kín đối với bạn thì không phải là vấn đề quá khó khan đúng không, hãy cho mọi ngươi xem bạn làm được những gì nào.

Comment Facebook

Game người vận chuyển

Chỉ với một con chuột và sự sang tạo của bạn mà bạn có thể tạo nên được cả một hệ thống gồm những công trình, con đường đồ sộ của riêng bạn tại thành phố New York thì chỉ có ở trong game người vận chuyển.
Bạn xây dựng những công trình đó không có mục đích nào ngoài việc à sử dụng những con đường đó để vận chuyển những hàng hóa từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh nhất, thông suốt nhất vừa tiết kiệm được thời gian khi hàng đến nhanh hơn so với những phương tiện vận chuyển khác, vừa tiết kiệm chi phí xăng, xe và quan trọng hơn hết những rủi ro trên đường đi cũng được giảm thiểu. Chính vì thế hệ thống của bạn rất được ưa chuộng, có rất nhiều người muốn sử dụng hệ thống và bạn có thể thu được lợi nhuận từ nó. Từ những số tiền kiếm được bạn có thể nâng cấp thêm để vận chuyển được nhanh và nhiều hơn, từ đó lợi nhuận thu về cũng nhiều hơn.
Vốn là một nhà thiết kế tài ba thì việc tìm kiếm địa điểm xây dựng, và tạo được một hệ thống vận chuyển khép kín đối với bạn thì không phải là vấn đề quá khó khan đúng không, hãy cho mọi ngươi xem bạn làm được những gì nào.

Best Game: