Game nghĩa địa xác sống

Nghĩa địa là một nơi âm u, là thiên đường của những cái xác chết và cũng là nơi để những thế lực đen tối hoành hành mà không sợ bị phát hiện, trong game nghĩa địa xác sống cũng như vậy, những cái xác từ lâu trong long đất nay được một thế lực xấu xa kêu gọi nổi dậy, chúng sẽ tấn công con người và ăn thịt họ, chính quyền phải nhờ đến một thợ săn Zombie siêu đẳng đó chính là bạn, vì chúng rất đông và mạnh, nếu không phải là một tay chuyên nghiệp và hiểu rõ bọn chúng thì khó long mà đánh bại được.
Mục tiêu của bạn chính là tên trùm, chính hắn là người đã kêu gọi những cái xác sống lại và hoành hành khắp nơi, nhưng để tiêu diệt được hắn thì trước tiên bạn phải tiêu diệt được những tay sai của hắn chính là đoàn Zombie đông đảo và hung dữ kia.
Bạn sẽ sử dụng chuột trái để bắn vào những tên xác sống kia để ghi điểm, nhưng đồng hành cùng với bạn cũng có rất nhiều người thợ săn cũng đến với mục đích tiêu diệt những cái xác không hồn cùng bạn, bạn đừng bắn vào bọn họ nhé.

Comment Facebook

Game nghĩa địa xác sống

Nghĩa địa là một nơi âm u, là thiên đường của những cái xác chết và cũng là nơi để những thế lực đen tối hoành hành mà không sợ bị phát hiện, trong game nghĩa địa xác sống cũng như vậy, những cái xác từ lâu trong long đất nay được một thế lực xấu xa kêu gọi nổi dậy, chúng sẽ tấn công con người và ăn thịt họ, chính quyền phải nhờ đến một thợ săn Zombie siêu đẳng đó chính là bạn, vì chúng rất đông và mạnh, nếu không phải là một tay chuyên nghiệp và hiểu rõ bọn chúng thì khó long mà đánh bại được.
Mục tiêu của bạn chính là tên trùm, chính hắn là người đã kêu gọi những cái xác sống lại và hoành hành khắp nơi, nhưng để tiêu diệt được hắn thì trước tiên bạn phải tiêu diệt được những tay sai của hắn chính là đoàn Zombie đông đảo và hung dữ kia.
Bạn sẽ sử dụng chuột trái để bắn vào những tên xác sống kia để ghi điểm, nhưng đồng hành cùng với bạn cũng có rất nhiều người thợ săn cũng đến với mục đích tiêu diệt những cái xác không hồn cùng bạn, bạn đừng bắn vào bọn họ nhé.

Best Game: