Game nấu ăn với doremon hay

Game nấu ăn với doremon hay, chú mèo máy doremon cũng khéo tay lắm nha, ngoài sự thông minh của mình, chú cũng có tài nấu ăn ngon. Nhanh tay làm những món ăn mà khách hàng yêu cầu.

Cách chơi rất đơn giản bạn chỉ cần sử dụng chuột để trổ tài nấu ra những món ăn thật ngon nhất cho khách hàng của mình.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game nấu ăn với doremon hay

Game nấu ăn với doremon hay, chú mèo máy doremon cũng khéo tay lắm nha, ngoài sự thông minh của mình, chú cũng có tài nấu ăn ngon. Nhanh tay làm những món ăn mà khách hàng yêu cầu.

Cách chơi rất đơn giản bạn chỉ cần sử dụng chuột để trổ tài nấu ra những món ăn thật ngon nhất cho khách hàng của mình.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: