Game lính biệt kích 2

Với những đồ họa đẹp mắt mà chân thực, bạn sẽ có cảm giác như đang tham gia một cuộc chiến thật sự khi chơi game lính biệt kích 2.
Bạn sẽ vào vai một người lính dũng cảm và tài năng, bạn đã được cử đi tấn công vào đồn địch với khả năng chiến đấu không tưởng để phá hoại quân trang và tiêu diệt quân địch tại những căn cứ trọng điểm, địch thì rất đông mà bạn chỉ có một mình nên bạn nhân lúc quân địch không để ý và tấn công một cách bất ngờ đê hiệu quả được cao hơn.
Bạn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí để hỗ trợ nhiệm vụ được tốt hơn, bạn có thể dùng đến dao những lúc giáp lá cà, súng lục, cung tên, súng bắn tỉa, súng liên thanh, súng mìn với những đối thủ ở xa hơn. Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chiến đấu ở nhiều địa hình khác nhau, gặp phải những thiết bị chiến đấu hiện đại của quân địch như xe tăng thiết giáp, máy bay thả bom…Bạn hãy chiến đấu thật dũng mãnh, tiêu dệt hết quân địch, phá hoại hết những gì chúng có và cướp lấy những gì có lợi cho mình để mang về căn cứ.
Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt được căn cứ quan trọng của quân địch bạn sẽ được cấp trên khen thưởng đồng thời bạn cũng sẽ nhận được số điểm tương xứng với công sức bạn bỏ ra.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game lính biệt kích 2

Với những đồ họa đẹp mắt mà chân thực, bạn sẽ có cảm giác như đang tham gia một cuộc chiến thật sự khi chơi game lính biệt kích 2.
Bạn sẽ vào vai một người lính dũng cảm và tài năng, bạn đã được cử đi tấn công vào đồn địch với khả năng chiến đấu không tưởng để phá hoại quân trang và tiêu diệt quân địch tại những căn cứ trọng điểm, địch thì rất đông mà bạn chỉ có một mình nên bạn nhân lúc quân địch không để ý và tấn công một cách bất ngờ đê hiệu quả được cao hơn.
Bạn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí để hỗ trợ nhiệm vụ được tốt hơn, bạn có thể dùng đến dao những lúc giáp lá cà, súng lục, cung tên, súng bắn tỉa, súng liên thanh, súng mìn với những đối thủ ở xa hơn. Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chiến đấu ở nhiều địa hình khác nhau, gặp phải những thiết bị chiến đấu hiện đại của quân địch như xe tăng thiết giáp, máy bay thả bom…Bạn hãy chiến đấu thật dũng mãnh, tiêu dệt hết quân địch, phá hoại hết những gì chúng có và cướp lấy những gì có lợi cho mình để mang về căn cứ.
Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt được căn cứ quan trọng của quân địch bạn sẽ được cấp trên khen thưởng đồng thời bạn cũng sẽ nhận được số điểm tương xứng với công sức bạn bỏ ra.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: