Game kết nối con vật

Với những bạn đã trót yêu trò chơi Pikachu rồi thì không nên bỏ qua game kết nối con vật, với khả năng nhanh tay, nhanh mắt là bạn có thể chiến thắng được các thách đố trong trò chơi này rồi.

game kết nối con vật

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra hai động vật giống nhau trong số những con vật trên màn hình và kết nối chúng lại với nhau, thời gian sẽ chỉ có giới hạn thôi nên buộc phải nhanh tay tìm ra được tất cả những cặp động vật trước khi thời gian kết thúc thì bạn mới có thể qua màn. Với những con vật giống nhau mà không bị cản thì khi được bạn kết nối sẽ biến mất, nên khi màn hình không còn con vật nào tức là bạn đã hoàn thành được màn chơi và có thể qua màn.
Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi lựa chọn, xem thử đó có phải là lựa chọn tốt nhất hay chưa vì có những khi bạn chọn đường đi chưa chính xác thì cặp còn lại của con vật đó sẽ không có đường để đi tiếp, bạn có thể mất mạng đấy. Nếu bạn sử dụng hết tất cả mạng mà chưa hoàn thành được trò chơi thì bạn sẽ thua cuộc.
Để chơi thêm game pikachu này mời bạn vào link sau: http://gamevuiqua.com/tag/game-pikachu/

Comment Facebook

Game kết nối con vật

Với những bạn đã trót yêu trò chơi Pikachu rồi thì không nên bỏ qua game kết nối con vật, với khả năng nhanh tay, nhanh mắt là bạn có thể chiến thắng được các thách đố trong trò chơi này rồi.

game kết nối con vật

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra hai động vật giống nhau trong số những con vật trên màn hình và kết nối chúng lại với nhau, thời gian sẽ chỉ có giới hạn thôi nên buộc phải nhanh tay tìm ra được tất cả những cặp động vật trước khi thời gian kết thúc thì bạn mới có thể qua màn. Với những con vật giống nhau mà không bị cản thì khi được bạn kết nối sẽ biến mất, nên khi màn hình không còn con vật nào tức là bạn đã hoàn thành được màn chơi và có thể qua màn.
Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi lựa chọn, xem thử đó có phải là lựa chọn tốt nhất hay chưa vì có những khi bạn chọn đường đi chưa chính xác thì cặp còn lại của con vật đó sẽ không có đường để đi tiếp, bạn có thể mất mạng đấy. Nếu bạn sử dụng hết tất cả mạng mà chưa hoàn thành được trò chơi thì bạn sẽ thua cuộc.
Để chơi thêm game pikachu này mời bạn vào link sau: http://gamevuiqua.com/tag/game-pikachu/

Best Game: