Game hành động giải cứu công chúa

tập game hành động lấy cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết có thật sẽ làm mọi người bị cuốn vào game.

Nhiệm vụ của bạn là lấy chìa khóa ở mỗi phòng sau đó đi đến cửa tầng trên.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  hoặc  để di chuyển.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game hành động giải cứu công chúa

tập game hành động lấy cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết có thật sẽ làm mọi người bị cuốn vào game.

Nhiệm vụ của bạn là lấy chìa khóa ở mỗi phòng sau đó đi đến cửa tầng trên.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  hoặc  để di chuyển.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: