Game đột kích khủng bố

Những tên khủng bố lại bắt đầu âm mưu lật đổ chính quyền để lên điều hành đất nước, là một chiến sĩ bạn cần phải nhanh chóng ra tay dẹp bỏ âm mưu ấy ngay lại không thì chính trị đất nước sẽ gặp nguy hiểm. Chơi game đột kích khủng bố để giúp chiến sĩ của chúng ta tiêu diệt được đến tên khủng bố cuối cùng và giành được chiến thắng.
Những tên lính canh đang đứng ở khắp nơi, bằng khẩu súng bắn tỉa, kỹ năng thiện xạ với những cú click chuột bạn cần phải hạ hết những tên lính canh kia để có thể tiến vào trong. Để có thể ngắm bắn chính xác hơn bạn nên sử dụng đến phím space, nhấn giữ phím space thì bạn có thể ngắm bắn với sự li gần hơn, quan sát rõ hơn. Nhưng để quan sát một cách tổng quát để phát hiện ra vị trí của đối thủ thì bạn hãy bỏ tay khỏi phím space ra.
Khi hết đạn bạn dùng phím R để thay đạn, khi những tên lính gác đã phát hiện ra bạn thì chúng lập tức nã súng vào bạn, hãy nhấn phím A, S để có thể đứng lên, ngồi xuống tránh những đường đạn của chúng.

Comment Facebook

Game đột kích khủng bố

Những tên khủng bố lại bắt đầu âm mưu lật đổ chính quyền để lên điều hành đất nước, là một chiến sĩ bạn cần phải nhanh chóng ra tay dẹp bỏ âm mưu ấy ngay lại không thì chính trị đất nước sẽ gặp nguy hiểm. Chơi game đột kích khủng bố để giúp chiến sĩ của chúng ta tiêu diệt được đến tên khủng bố cuối cùng và giành được chiến thắng.
Những tên lính canh đang đứng ở khắp nơi, bằng khẩu súng bắn tỉa, kỹ năng thiện xạ với những cú click chuột bạn cần phải hạ hết những tên lính canh kia để có thể tiến vào trong. Để có thể ngắm bắn chính xác hơn bạn nên sử dụng đến phím space, nhấn giữ phím space thì bạn có thể ngắm bắn với sự li gần hơn, quan sát rõ hơn. Nhưng để quan sát một cách tổng quát để phát hiện ra vị trí của đối thủ thì bạn hãy bỏ tay khỏi phím space ra.
Khi hết đạn bạn dùng phím R để thay đạn, khi những tên lính gác đã phát hiện ra bạn thì chúng lập tức nã súng vào bạn, hãy nhấn phím A, S để có thể đứng lên, ngồi xuống tránh những đường đạn của chúng.

Best Game: