Game đấu trường avatar

Game đấu trường avatar – Hàng thập kỉ trước chiến tranh thế giới thứ nhất, 4 giáo phái chung sống hòa bình với nhau dưới sự cai quản của Avatar Kyoshi. Một trận đấu đã được tổ chức để anh hung võ lâm từ 4 giáo phái này đến cùng tranh đấu. 20 người giỏi nhất sẽ được chọn ra và thi đấu với nhau, và người giỏi nhất sẽ được vinh danh và lưu danh thiên hạ đời đời.
Đầu tiên, bạn hãy chọn giáo phái mình thích tương ứng với 4 lá cờ. Mỗi giáo phái có một sức mạnh phù trợ riêng : đá, gió, nước hoặc lửa.Bạn cũng có thể tùy thích chọn đầu-tay-chân hay cơ thể của từng người trong giáo phái. Bạn có thể chọn chế độ Training : tập luyện với các bức tượng đá trước khi vào chế độ Tournament : cuộc đấu Avatar chính thức.
Cách chơi game :
Sử dụng phím SPACE để tân công và kết hợp với phím mũi tên lên xuống.
Phòng vệ :
Phím mũi tên xuống
Phím mũi tên bên trái + SPACE
Phím mũi tên xuống + phím mũi tên bên trái + SPACE
Tấn công đặc biệt : Nhấn nút mũi tên xuống và giữ yên, cùng lúc nhấn phím SPACE liên tục đến khi thanh xanh bên dưới đầy sau đó thả ra để tung đòn mạnh nhất.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game đấu trường avatar

Game đấu trường avatar – Hàng thập kỉ trước chiến tranh thế giới thứ nhất, 4 giáo phái chung sống hòa bình với nhau dưới sự cai quản của Avatar Kyoshi. Một trận đấu đã được tổ chức để anh hung võ lâm từ 4 giáo phái này đến cùng tranh đấu. 20 người giỏi nhất sẽ được chọn ra và thi đấu với nhau, và người giỏi nhất sẽ được vinh danh và lưu danh thiên hạ đời đời.
Đầu tiên, bạn hãy chọn giáo phái mình thích tương ứng với 4 lá cờ. Mỗi giáo phái có một sức mạnh phù trợ riêng : đá, gió, nước hoặc lửa.Bạn cũng có thể tùy thích chọn đầu-tay-chân hay cơ thể của từng người trong giáo phái. Bạn có thể chọn chế độ Training : tập luyện với các bức tượng đá trước khi vào chế độ Tournament : cuộc đấu Avatar chính thức.
Cách chơi game :
Sử dụng phím SPACE để tân công và kết hợp với phím mũi tên lên xuống.
Phòng vệ :
Phím mũi tên xuống
Phím mũi tên bên trái + SPACE
Phím mũi tên xuống + phím mũi tên bên trái + SPACE
Tấn công đặc biệt : Nhấn nút mũi tên xuống và giữ yên, cùng lúc nhấn phím SPACE liên tục đến khi thanh xanh bên dưới đầy sau đó thả ra để tung đòn mạnh nhất.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: