Game đá bóng kiểu mới

Game đá bóng kiểu mới rất thú vị đấy mọi người, không như những game đá bóng khác với 22 cầu thủ trên sân, thì lần này trên sân bóng lại có những vòng tròn bạn không cần phải tranh bóng với ai làm gì cho mệt cả, nhiệm vụ của bạn là không để trái bóng ra khỏi vòng tròn, sử dụng chuột để điều khiển đá qua lại miễn sao bóng không văn ra ngoài thì bạn sẽ đạt dược số điểm cao nhất, chúc bạn chơi vui với trò chơi 7k7k này nhé.

Comment Facebook

Game đá bóng kiểu mới

Game đá bóng kiểu mới rất thú vị đấy mọi người, không như những game đá bóng khác với 22 cầu thủ trên sân, thì lần này trên sân bóng lại có những vòng tròn bạn không cần phải tranh bóng với ai làm gì cho mệt cả, nhiệm vụ của bạn là không để trái bóng ra khỏi vòng tròn, sử dụng chuột để điều khiển đá qua lại miễn sao bóng không văn ra ngoài thì bạn sẽ đạt dược số điểm cao nhất, chúc bạn chơi vui với trò chơi 7k7k này nhé.

Best Game: