Game Chima vượt hầm tối

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ là đột nhập vào hang ổ và tiêu diệt bọn người xấu thì Lego Chima đã không may bị sập bẫy, chơi game Chima vượt hầm tối để có thể giúp cậu ấy vượt ra ngoài nào.
Căn hầm mà cậu phải vượt qua rất tối tăm và đáng sợ, có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi khiến cậu gặp phải nhiều khó khăn khi vượt qua, bạn vẫn phải sử dụng nhuần nhuyễn các phím bấm một cách tích hợp để giúp cậu có thể thể hiện được kỹ năng của mình và vượt qua các chướng ngại vật.
Những phím bấm như up có thể nhảy lên trên, right thì lại nhảy vào giữa còn khi bạn sử dụng phím down thì Chima sẽ trượt ở phía dưới. Bạn cần phải vừa nhanh tay vừa nhanh mắt thì mới mong qua được các màn chơi, các cánh cửa khi Chima chạy đến hiện theo những kẽ hở khác nhau, nhận định thật nhanh và nhấn phím thích hợp thì Chima mới có thể vượt qua mà không bị đụng, chỉ cần bị đụng vào cánh cửa 3 lần thôi thì Chima không thể thoát ra ngoài được rồi.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game Chima vượt hầm tối

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ là đột nhập vào hang ổ và tiêu diệt bọn người xấu thì Lego Chima đã không may bị sập bẫy, chơi game Chima vượt hầm tối để có thể giúp cậu ấy vượt ra ngoài nào.
Căn hầm mà cậu phải vượt qua rất tối tăm và đáng sợ, có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi khiến cậu gặp phải nhiều khó khăn khi vượt qua, bạn vẫn phải sử dụng nhuần nhuyễn các phím bấm một cách tích hợp để giúp cậu có thể thể hiện được kỹ năng của mình và vượt qua các chướng ngại vật.
Những phím bấm như up có thể nhảy lên trên, right thì lại nhảy vào giữa còn khi bạn sử dụng phím down thì Chima sẽ trượt ở phía dưới. Bạn cần phải vừa nhanh tay vừa nhanh mắt thì mới mong qua được các màn chơi, các cánh cửa khi Chima chạy đến hiện theo những kẽ hở khác nhau, nhận định thật nhanh và nhấn phím thích hợp thì Chima mới có thể vượt qua mà không bị đụng, chỉ cần bị đụng vào cánh cửa 3 lần thôi thì Chima không thể thoát ra ngoài được rồi.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: