Game cá lớn nuốt cá bé

Game cá lớn nuốt cá bé vẫn là một trò chơi huyền thoại mà được nhiều yêu mến nhất từ trước tới nay, một trong những game tuổi thơ mà nhiều bạn yêu thích, với nhiệm vụ của bạn là sử dụng con chuột để ăn những con mồi nhỏ hơn mình và chú ý là phải né ngay những con cá to hơn nếu không là bạn sẽ bị ăn thịt ngay đấy nhé.
Mời các bạn cùng vào chơi game cá lớn nuốt cá bé tại AiChoiGame.Com thật vui vẻ.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game cá lớn nuốt cá bé

Game cá lớn nuốt cá bé vẫn là một trò chơi huyền thoại mà được nhiều yêu mến nhất từ trước tới nay, một trong những game tuổi thơ mà nhiều bạn yêu thích, với nhiệm vụ của bạn là sử dụng con chuột để ăn những con mồi nhỏ hơn mình và chú ý là phải né ngay những con cá to hơn nếu không là bạn sẽ bị ăn thịt ngay đấy nhé.
Mời các bạn cùng vào chơi game cá lớn nuốt cá bé tại AiChoiGame.Com thật vui vẻ.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: