Game bạch tuyết cứu chú lùn

Nàng Bạch Tuyết trong lúc gặp khó khăn nhất đã được những chú lùn tốt bụng ra tay cứu giúp, nay khi những chú lùn ấy gặp nạn thì Bạch Tuyết phải trả ơn. Chơi game Bạch Tuyết cứu chú lùn để giúp đỡ nàng ấy nào.
Các chú lùn thường ngày đi làm còn Bạch Tuyết ở nhà có nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Các chú thường đi làm về rất đúng giờ, nhưng hôm nay đợi mãi mà không thấy một bóng dáng ai hết nên Bạch Tuyết rất lo lắng, nàng liền vào rừng, nơi các chú làm việc để tìm và phát hiện ra là các chú đã bị bọn quỷ ở trong rừng bắt mất, nàng phải cứu họ ran gay thôi.
Để cứu được họ thì Bạch Tuyết phải trải qua muôn vàn khó khăn, nàng phải vượt qua những nguy hiểm để tìm được những chìa khóa giải thoát từng chú lùn ra. Khi gặp những thứ có thể gây nguy hiểm, nàng phải nhảy qua nó để có thể đi tiếp. Trên đường đi nàng có thể thu thập thêm nhiều trái cây, đó chính là cách để bạn tăng điểm đấy.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Game bạch tuyết cứu chú lùn

Nàng Bạch Tuyết trong lúc gặp khó khăn nhất đã được những chú lùn tốt bụng ra tay cứu giúp, nay khi những chú lùn ấy gặp nạn thì Bạch Tuyết phải trả ơn. Chơi game Bạch Tuyết cứu chú lùn để giúp đỡ nàng ấy nào.
Các chú lùn thường ngày đi làm còn Bạch Tuyết ở nhà có nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Các chú thường đi làm về rất đúng giờ, nhưng hôm nay đợi mãi mà không thấy một bóng dáng ai hết nên Bạch Tuyết rất lo lắng, nàng liền vào rừng, nơi các chú làm việc để tìm và phát hiện ra là các chú đã bị bọn quỷ ở trong rừng bắt mất, nàng phải cứu họ ran gay thôi.
Để cứu được họ thì Bạch Tuyết phải trải qua muôn vàn khó khăn, nàng phải vượt qua những nguy hiểm để tìm được những chìa khóa giải thoát từng chú lùn ra. Khi gặp những thứ có thể gây nguy hiểm, nàng phải nhảy qua nó để có thể đi tiếp. Trên đường đi nàng có thể thu thập thêm nhiều trái cây, đó chính là cách để bạn tăng điểm đấy.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: