Flappy bird chim ngu 2014

Flalpy bird đang là trò chơi đình đám nhất hiện nay được lập trình viên người Việt lập ra, hiện con chim ngu đang là trò được nhiều người chơi game 24h để mắt tới nó nhất, bạn đã thử sức với con chim ngu này chưa, hãy so to với bạn bè trên máy tính xem ai là người có số điểm cao nhất nhé, mình thì chơi mãi trên điện thoại mới được có 40 điểm thôi.

Comment Facebook

Flappy bird chim ngu 2014

Flalpy bird đang là trò chơi đình đám nhất hiện nay được lập trình viên người Việt lập ra, hiện con chim ngu đang là trò được nhiều người chơi game 24h để mắt tới nó nhất, bạn đã thử sức với con chim ngu này chưa, hãy so to với bạn bè trên máy tính xem ai là người có số điểm cao nhất nhé, mình thì chơi mãi trên điện thoại mới được có 40 điểm thôi.

Best Game: