Đột Kích

Cái tên không hề xa lạ với tấtcả mọi người . Cùng cầm súng để bảo vệ tổ quốc và hoàn thành nhiệm vụ.

Chơi game liên quan : Game Điệp Viên Siêu Đẳng

Nhiệm vụ của bạn là sử dụng các loại vũ khí để tiêu diệt bọn khủng bố.

Cách chơi:

Sử dụng :  Để di chuyển tâm bắn.

Bấm :  Để bắn.

Các phím số :   Thay đổi súng, Phím :  Ném bom khói

Phím :  Sử dụng súng ngắm, Phím :  Núp vào tường, Phím :  Thay đạn

Comment Facebook

Đột Kích

Cái tên không hề xa lạ với tấtcả mọi người . Cùng cầm súng để bảo vệ tổ quốc và hoàn thành nhiệm vụ.

Chơi game liên quan : Game Điệp Viên Siêu Đẳng

Nhiệm vụ của bạn là sử dụng các loại vũ khí để tiêu diệt bọn khủng bố.

Cách chơi:

Sử dụng :  Để di chuyển tâm bắn.

Bấm :  Để bắn.

Các phím số :   Thay đổi súng, Phím :  Ném bom khói

Phím :  Sử dụng súng ngắm, Phím :  Núp vào tường, Phím :  Thay đạn

Best Game: