Chơi game 2048

Game 2048 đang là trò chơi rất hay, chỉ sau vài ngày nó đã nằm ngay trên top 1 bảng xếp hạng, đây là game trí tuệ thu hút người chơi ngay từ lần đầu, đảm bảo ai chơi game 2048 cũng đều ghiền ngay.
Cách chơi rất đơn giản, sử dụng phím mũi tên để di chuyển sao cho các con số giống nhau thì sẽ gấp đôi số điểm, cứ như vậy sau mỗi lần di chuyển thì sẽ sinh ra thêm 1 con số, bạn hãy cố gắng khéo léo đạt được số điểm cao nhất đi nào.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comment Facebook

Chơi game 2048

Game 2048 đang là trò chơi rất hay, chỉ sau vài ngày nó đã nằm ngay trên top 1 bảng xếp hạng, đây là game trí tuệ thu hút người chơi ngay từ lần đầu, đảm bảo ai chơi game 2048 cũng đều ghiền ngay.
Cách chơi rất đơn giản, sử dụng phím mũi tên để di chuyển sao cho các con số giống nhau thì sẽ gấp đôi số điểm, cứ như vậy sau mỗi lần di chuyển thì sẽ sinh ra thêm 1 con số, bạn hãy cố gắng khéo léo đạt được số điểm cao nhất đi nào.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Best Game: